20100809128.jpg 
每天,我會在那個騎樓下看到同樣的一個人。
偶爾,我會在這個站牌下看到同樣的一個人。
為什麼??
因為戴上耳機後,我可以更用心的看這吵鬧的世界...

          20100810129.jpg 

          20100817199.jpg

          20100818201.jpg

          20100819204.jpg          20100821206.jpg 
          20100822212.jpg 
          20100822214.jpg 最近發現,其實用手機拍照也挺不賴的!!!
以上全都是用手機拍的!創作者介紹
創作者 Shiny 的頭像
Shiny

隨心所欲

Shiny 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()